Navigation

Privacy Policy

Privacy voorwaarden website en transacties VolvoTech.EU
Belectronics en de onder haar beheer vallende website VolvoTech.EU  (VolvoTech.EU) respecteert en beschermt de privacy van al haar website bezoekers.

De informatie die verzameld wordt, zal in hoofdzaak worden gebruikt om u snel en eenvoudig naar het meest passende product te dirigeren en in vervolgens om onze producten en service te verbeteren.

Verzamelde informatie wordt niet vrijgegeven aan personen buiten VolvoTech.EU, onze wederverkopers of anderen die in opdracht van ons een bepaalde dienst leveren, tenzij u hierover vooraf bent bericht of dit vanuit de aard van de transactie logisch en noodzakelijk is.
Er wordt uitsluitend in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens gewerkt.

Heeft u specifieke vragen over deze Privacy voorwaarden, stuurt u die dan naar info@VolvoTech.EU?

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de inhoud en gebruik van de website zijn HIER te bekijken.

Welke informatie wordt door VolvoTech.EU verzameld?
In principe kunt u de VolvoTech.EU website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie met ons te delen.

Soms hebben wij echter gegevens van u nodig, zoals bijvoorbeeld uw naam en adres, type Volvo wat u heeft, het VIN nummer (Chassis nummer).

Wij verzamelen echter alleen persoonlijke gegevens die rechtstreeks met u kunnen worden geassocieerd nadat u een registratieproces hebt doorlopen OF als u in een directe email aan ons om informatie vraagt waaruit het nodig blijkt deze informatie bij u op te vragen.

Ook voor het registreren verzamelen wij anonieme informatie over de manier waarop u de website hebt gebruikt en het product wat u gaat aanschaffen heeft gevonden. Dit is normale en standaardprocedure voor elke website. De verzamelde informatie identificeert u niet persoonlijk en wordt ook niet aan uw persoon gekoppeld, maar kan ons helpen voor onze website en de informatie daarop te verbeteren.

Uiteraard worden diverse gegevens voor het juist verwerken, afhandelen en toezenden van bestellingen bij ons opgeslagen. Ook deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor uw specifieke bestelling en worden niet anders gebruikt.

Cookies
Zogenaamde "cookies" kunnen worden gebruikt om u bepaalde informatie van een website te bezorgen. Een cookie staat voor een aantal gegevens, een bestand dat niet meer is dan een lijn tekst die een website naar uw browser stuurt en dit vervolgens opslaat op uw systeem. Sommige pagina's van de VolvoTech.EU website werken met cookies zodat wij u bij een volgend bezoek aan onze website nog beter kunnen dienen. Zo kan een cookie bijvoorbeeld voorkomen dat u reeds verstrekte informatie opnieuw moet invoeren.

VolvoTech.EU  (en/of externe serviceproviders die namens VolvoTech.EU  opereren) verzamelen en analyseren gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website zoals het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, duur van het bezoek en vorige/volgende bezochte sites. De gegevens, die verzameld worden via cookies, worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren en om u op geselecteerde websites relevante informatie aan te kunnen bieden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Persoonlijk profiel (Account / Log-in)
Elke geregistreerde klant heeft een uniek persoonlijk profiel. Aan elk profiel is een uniek persoonlijk identificatienummer toegekend, zodat wij er zeker van zijn dat alleen u toegang hebt tot uw profiel.

Bij het registreren maken wij uw profiel aan, kennen u een persoonlijk identificatienummer toe en sturen dit eventueel in de vorm van een cookie terug naar uw harde schijf. Deze code is uitsluitend voor u bestemd. Het is uw paspoort om vlot naar alle VolvoTech.EU websites te surfen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld sites bezoeken zonder eerst tal van registratieformulieren te hoeven invullen met informatie die u al hebt verstrekt. Zelfs bij het veranderen van computer hoeft u zich niet opnieuw te registreren wanneer u zichzelf identificeert met uw registratie-ID.

Uw klantenprofiel kan ook worden gebruikt om de website voor u te personaliseren.

Hoe kan ik mijn eigen gegevens corrigeren?
Sommige VolvoTech.EU websites werken met registratiepagina's die u toelaten om persoonlijke informatie die u reeds hebt verstrekt te bekijken en bij te werken. In andere gevallen kunt u dan weer uw abonnement op een service opzeggen. Om persoonlijke informatie die u vroeger al op een VolvoTech.EU website hebt verstrekt te corrigeren, volgt u de aangegeven procedure.

Hoe zit het met internet & site beveiliging?
Het Internet is geen beveiligd systeem en dus dient u altijd opletten met informatie die u on-line verstrekt.
Persoonlijke gegevens die op VolvoTech.EU sites worden verzameld, worden opgeslagen in beveiligde omgevingen die uitsluitend voor geauthoriseerd personeel toegankelijk zijn.
In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij het afhandelen van iDeal betalingen, Paypal betalingen en bij het doorgeven van credit cardnummers, worden de gegevens voor de transactie versleuteld (middels SSL) over het internet verstuurd, zodat uw betalings gegevens veilig zijn. VolvoTech.EU heeft gekozen betalingen niet zelf af te handelen, maar professionele derden de financiele transacties te laten afhandelen.

Wel of niet registreren?
Indien u bij ons een aankoop doet is het verstandig een account (login) aan te maken. Wij koppelen eventuele communicatie vooraf en achteraf (support) aan deze gegevens zodat elke medewerker in staat is u adequaat en prefessioneel te woorde te staan.

Wenst u zich niet te registreren of persoonlijke informatie te geven, dan kunt u meestal toch nog de meeste VolvoTech.EU websites gebruiken. Delen waarvoor registratie is vereist, zijn dan natuurlijk niet beschikbaar voor u.

Op uw expliciete verzoek verwijderen wij uw account (log-in) per eerste mogelijkheid en zullen u daarvan dan per email over berichten.

Indien u dat heeft aangegeven (opt-in) tijdens registratie, ontvangt u van ons informatie en nieuws.

Wij adviseren klanten die een product bij ons kopen wat firmware updates kan hanteren, deze optie aan te vinken omdat wij via deze optie in staat zijn u over beschikbare updates en upgrades te informeren.

Gewoonlijk sturen wij niet vaker dan eens per maand een email aan onze klanten.

VolvoTech.EU 2013